Αυθεντικοποίηση με κωδικούς του TAXIS- Ενεργοποίηση τέλος 30/7/2019

 

 

   Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο. πατήστε εδώ

Χρηματοδοτήθηκε από το